عکس های فروغ فرخزاد - دهکده کتاب
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دهکده کتاب

عکس های زیبای فروغ فرخزاد

مجموعه شعر تولدی دیگر ، به راستی تولد دوباره فروغ در همه زمینه‌های شعری‌اش . تا قبل از این فروغ به بسیاری از ملزومات شعری اعتنایی در خور نداشت . با تولد دیگر اما توجه به فرم و محتوا ، چینش کلمات، ساختار معلوم و قالب نیمایی آزاد ، در شعر فروغ جاندار و رسا شد . درد اجتماع درد فروغ می‌شود . رنگ زنانگی و پختگی از شعری صرفاً عاشقانه به تعمقی دلپذیر از عشق و مفاهیم آن تبدیل می‌شود .

فروغ فرخزاد

 

فروغ فرخزاد

عکس زیبای فروغ فرخزاد

فروغ فرخزاد

 

تصاویر فروغ فرخزاد

فروغ فرخزاد

فروغ فرخزاد

عکس های زیبای فروغ فرخزاد شاعر ایرانی 

فروغ فرخزاد

 

 

زندگینامه فروغ فرخزاد